Turkish-HOWTO

Rate this post

Next Previous Contents v1.0, 21 September 1999

Bu belge, Linux iþletim sistemi altýndaki Türkçe sorunlarýna çözüm getirmek amacýyla, mevcut Türkçe desteðinin nasýl kullanýlabileceðini anlatýyor.

1. Giriþ

2. HOWTO belgeleri

  • 2.1 Tüm HOWTO belgelerini nerede bulabilirim?

3. Klavye ayarlarý

  • 3.1 Klavye tuþ takýmý yüklenmesi
  • 3.2 Bu tuþtakýmlarýný nerede bulabilirim?

4. Metin ekran (konsol) yazýtiplerinin yüklenmesi

5. Çeþitli uygulamalarda Türkçe kullanýmý

6. Zaman dilimi ayarlarý

7. X Window desteði

8. Yapýlacaklar

Next Previous Contents

Lire aussi...  Connecting to Your Home Computer LG #53